Rätten till ett invaliditetsintyg

editorial

Officiellt dokument för erkänt funktionshinder

Ett invaliditetsintyg är ett viktigt dokument som tjänar som officiellt bevis på en persons invaliditetsstatus. Dokumentet kan användas för att få olika förmåner, t.ex. tillgänglig parkering, fri entré till museer och rabatter på kollektivtrafiken. För att få ett invaliditetsintyg måste en person först uppfylla vissa behörighetskriterier som fastställts av regeringen.

image

Kolla om du uppfyller kriterierna 

Kriterier för att erhålla ett invaliditetsintyg
För att få ett invaliditetsintyg måste en person först uppfylla vissa kriterier som fastställts av regeringen. Dessa kriterier varierar från land till land, men omfattar vanligtvis följande.

Individen måste ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som har en väsentlig och långvarig negativ inverkan på förmågan att utföra normala dagliga aktiviteter.
Individen måste tillhandahålla medicinska bevis för sin funktionsnedsättning (t.ex. ett läkarintyg eller en diagnos)
Individen måste uppfylla kraven för att få förmåner enligt landets socialförsäkringssystem.
När en person har uppfyllt dessa kriterier kan han eller hon ansöka om ett invaliditetsintyg på sitt lokala myndighetskontor. I samband med ansökningsprocessen krävs vanligtvis att styrkande dokumentation lämnas in, t.ex. medicinska journaler och brev om beviljande av förmåner. Efter att ha granskat dokumentationen utfärdar regeringskontoret invaliditetsintyget om den sökande godkänns.

Betydelsen av ett invaliditetsintyg
Ett invaliditetsintyg fungerar som ett officiellt bevis på en persons invaliditetsstatus och kan användas för att få ett antal förmåner, till exempel tillgänglig parkering, fri entré till museer och rabatter på kollektivtrafiken. Dessutom ger många arbetsgivare företräde åt arbetssökande som har ett handikappintyg när de tillsätter lediga tjänster. Att ha ett invaliditetsintyg kan därför förbättra en individs anställningsmöjligheter.

Ett invaliditetsintyg är ett viktigt dokument som tjänar som officiellt bevis på en persons invaliditetsstatus. Dokumentet kan användas för att få olika förmåner, t.ex. tillgänglig parkering, fri entré till museer och rabatter på kollektivtrafiken. För att få ett invaliditetsintyg måste en person först uppfylla vissa kriterier som fastställts av regeringen. Om du eller någon du känner uppfyller kriterierna för att få ett invaliditetsintyg ska du därför se till att ansöka om det på ditt lokala myndighetskontor.