Bergförstärkning i Stockholm

Det är inte ovanligt att man vid markarbetet inför uppförandet av en fastighet eller byggandet av en väg måste använda sig av bergsprängning. Det kan låta brutalt men bergsprängning kan gå till på många olika sätt och måste alltid anpassas till den miljö som den ska utföras i. I extra känsliga miljöer kan man använda sig av lågbrisant sprängämne, men ibland klarar man sig också med en bergsprängning. 

Ingen bergsprängning är den andra lik och anpassas alltid efter miljö. Sprängning under jord eller vatten kräver båda sina specifika tekniker, medan sprängning ovan jord kräver en annan. Men man måste även ta hänsyn till omgivning och annan bebyggelse så att de inte tar skada. Efter en sprängning kan man ofta också behöva förstärka berget.

Bergförstärkning i Stockholm gör man ofta nära vägar eller tunnlar. Det är för att förhindra att sten och block inte lossnar och rasar ner på exempelvis en väg eller tågspår. Ofta använder man sig av särskilda metallnät då man förstärker ett berg, men man kan även bulta fast enstaka stenblock för att fästa dem ordentligt i berget.

Bergsprängning kräver rätt kunskap och erfarenhet

Det är inte vem som helst som får utföra en bergsprängning då det är ett riskfyllt arbete som kräver särskild kunskap och erfarenhet. Detta eftersom sprängningen måste ske kontrollerat, annars riskerar sprängningen att få motsatt effekt och man orsakar i stället skada. Själva sprängningen innefattar också flera förberedande arbeten som bearbetning, borrning och laddning. 

Det företag man anlitar för sprängningen ska kunna styrka att de har rätt kunskap och erfarenhet med ett så kallat sprängkort eller annan dokumentation. Att be om referenser från tidigare uppdragsgivare kan också vara bra. Hur mycket en bergsprängning kostar beror på hur omfattande den är och om det finns några särskilda risker att ta hänsyn till. Ibland kan man även behöva tillstånd från polisen för bergsprängning.