Tänk efter när du väljer fönster

De flesta av oss reflekterar kanske inte så mycket kring vilken typ av fönster våra bostäder är utrustade med. När vi letar efter ny lägenhet eller nytt hus lägger vi oftare fokus på boarean, antalet rum, och vilket område boendet är beläget i. Huruvida fönstren är väl placerade, om de håller tätt mot kyla eller är lätta att hantera är troligen insikter som kommer med tiden. Faktum är dock att våra bostäders fönster påverkar upplevelsen av boendesituationen i hög grad, och därmed är de värda att ägna ett visst mått av uppmärksamhet.

 

Fönster ska vara praktiska

Vilken typ av fönster som är rätt för ditt hem beror på dina preferenser vad gäller både funktion och stil. Om du går i renoveringstankar och drömmer om nya fönster gäller det att inte ta några förhastade beslut, utan istället utvärdera dina valmöjligheter noggrant. Bor du i en enplansvilla kan till exempel glidhängda fönster fungera bra, eftersom dessa inte ställer krav på åtkomst inifrån vid rengöring. Väljer du däremot fönster till en övervåning eller till en lägenhet belägen högre upp kan ett sidohängt fönster eller ett så kallat dreh kipp-fönster vara att föredra, eftersom dessa är lätta att rengöra inifrån.

 

 

Viktigt att fönstrens utformning passar byggnaden

Förutom avvägningar som har med funktionalitet att göra tillkommer val kring vilket typ av fönster som passar byggnadens utseende i övrigt. Även om det kan kännas lockande att välja helt fritt gällande fönstrens utformning, är det viktigt att vara medveten om att klassiska modeller, som till exempel flaggfönster, främst passar äldre byggnader. Om du ska byta ut fönstren i ditt befintliga boende kan det vara en god idé att ta inspiration från de existerande fönstren, och välja nya fönster inom samma övergripande kategori. För mer inspiration kring hur du kan rusta upp fönster och din uteplats inför sommarsäsongen, klicka här.