Testa om det finns mögel i din bostad

marts 16, 2020

Inget är väl så tråkigt som att det första man känner när man kommer in i sin bostad är lukt av mögel. Ibland kan det vara svartmögel som är synligt och då är det förstås enklare att åtgärda. Värre är det då när man inte kan lokalisera var möglet är beläget. Ibland kan det bli

Continue Reading