Bra advokat för brottmål i Göteborg

Både förövare och offer har rätt till advokat, eftersom vi har en viss rättssäkerhet vi vill värna om här i Sverige. Alla har rätt till att få sin sak juridiskt prövad av en expert som vet vad lagen säger. På så sätt slipper man skenrättegångar eller att någon blir oskyldigt dömd på lösa grunder.

Brottmål i Göteborg är en stor uppgift för advokater, så att varje mål prövas ordentligt. Är du brottsoffer kallas din advokat för målsägandebiträde, och är du anklagad för ett brott får du en försvarsadvokat. Advokaten är proffs, och har alltså olika roller beroende på vilken klient det gäller.

 

Advokaten vill ge dig rätt

Så långt det går vill advokaten hjälpa dig till att få rätt. Är du skyldig till ett brott försöker advokaten att hitta förmildrande omständigheter och vill förhandla ner straff och skadestånd. Om du är brottsoffer, vill advokaten att du får upprättelse och ett så stort skadestånd som möjligt.

Att det fungerar så här gör att vi har en rättssäkerhet som i de flesta fall är mycket bra. Domstolen dömer fel ibland, men då kan man överklaga domen. Även detta hjälper en advokat till med. En jurist kan också bedöma om det är lönt att överklaga, för ibland är utgången ganska given, och då är det bara kostsamt och ansträngande.

 

 

Högsta domstolen tar inte upp alla mål

Det finns folk som kallas rättshaverister, som vill överklaga allt in absurdum. Det din advokat gör är att ge dig all rimlig hjälp, men i vissa fall får man nöja sig med en dom i tingsrätten. Man kan överklaga till hovrätten, och där kan domen faktiskt bli helt annorlunda.

Däremot är det inte säkert att ett ytterligare överklagande till högsta domstolen ens blir beaktat, för då tycker man att fallet redan prövats i två instanser. Då måste det finnas speciella omständigheter.