Bloggen som verktyg

marts 20, 2020

Visst är det fint att alla kan får uttrycka det de vill på nätet i ett forum. Det ger de som vill en möjlighet att själva läsa. Ja, det krävs ju i och för sig en dator för att det ska gå och gärna ett fungerande internet. Det krävs både för den som skriver, för

Continue Reading

En framgångsrik blogg

marts 20, 2020

Idag finns det många framgångsrika influencers som använder sig av flera olika kanaler för att nå ut med sitt budskap. Men för de allra flesta började det med en blogg. Vill man starta en blogg och nå många läsare, och kanske även nå framgång, kräver det att man planerar sin blogg noga. Men en framgångsrik

Continue Reading