Bloggen som verktyg

Visst är det fint att alla kan får uttrycka det de vill på nätet i ett forum. Det ger de som vill en möjlighet att själva läsa. Ja, det krävs ju i och för sig en dator för att det ska gå och gärna ett fungerande internet. Det krävs både för den som skriver, för den som lojalt följer en blogg eller bara läser lite då och då. I det internetbaserade samhället som har byggts upp i stora delar av världen kan det vara knivigt om internet och wifi slutar fungera. Inte bara för bloggare och dess följare utan för samhället i stort. Mycket relevant information kan gå förlorad. 

 

Sprida fakta och bilda opinion

Med hjälp av en blogg kan man lätt bilda opinion mot eller för något. Det är likaså ett fantastiskt verktyg för att sprida konkreta fakta och utbilda andra. Men allt har förstås en baksida. Det kan användas omvänt och skapa förvirring eller vilseleda människor i omgivningen. Och omgivningen är ju gränslös med tanke på hur lätt det är att få tillgång till en blogg. Det ligger alltså på dem som bloggar att sprida rätt information och för dem som läser att vara lite kritiska och inte svälja allt som serveras. 

 

 

Mycket samlat 

De privata bloggarna kör sitt eget race och behöver inte bry sig så mycket om stil och användarvänlighet. Där har man egentligen bara har roligt vid datorn och delar fantastiska saker i sitt liv. Tillhör man den del av läsekretsen som gillar att ha flera ämnen samlade på en sida kan det vara jätteviktigt att det finns en samlingsblogg. Se ett exempel på det här på www.cwf.se/. Här serveras ett smörgåsbord av allt man kan behöva kolla upp. Kanske är det en idé att jämföra olika samlingsbloggar innan man hittar rätt. Ämnena ska ju skrivas på ett intressant sätt.