Borrning för bergvärme i Västerås

august 24, 2021

En bergvärmepump kan generera massor av energi året om och passar lika bra för villan som för bostadsrättsföreningen. Det är också betydligt billigare att värma upp fastigheten med bergvärme än med andra energikällor. Därför lönar det sig alltid att installera en bergvärmepump, detta trots den något höga installationskostnaden och att man först måste borra en energibrunn. 

Att borra efter bergvärme går till på precis samma sätt som när man borrar efter vatten. Men då brunnarnas utformning skiljer sig något går det tyvärr inte att använda samma brunn för både bergvärme och vatten. Till skillnad från när man anlägger en vattenbrunn måste man innan man borrar en energibrunn först ansöka om tillstånd från kommunen. Detta eftersom det vid brunnsborrning för bergvärme förekommer vissa miljömässiga risker vilka kan skada grundvattnet. En energibrunn måste också alltid anläggas på den egna tomten, medan en vattenbrunn kan få borras på annan mark om det blir bättre. 

Två energibrunnar får inte borras för nära varandra

Som markägare ansvarar man för att noga märka ut var ledningar och rör är dragna så att man inte skadar dessa när man anlägger brunnen. Man måste också ta reda på om det redan finns en energibrunn anlagd i närheten. Två energibrunnar får nämligen inte hamna för nära varandra eftersom den ena brunnen då kan stjäla energi från den andra som då inte klarar av att leverera tillräckligt med energi. 

Är man en villaägare, fastighetsägare eller bostadsrättsförening som vill installera bergvärme i västerås ska man använda sig av ett erfaret borrföretag. Bäst är att ta in referenser tillsammans med kostnadsförslag från några olika företag för att sedan jämföra. Men det är viktigt att företaget man väljer att anlita också är certifierat, och att det har ordentliga försäkringar som täcker ifall att något skulle gå fel. Innan borrningen påbörjas måste man också upprätta ett ordentligt avtal.