Därför ska du investera i skog

maj 23, 2022
in skog

advertorial

Konung är en intressant titel. I Sverige har vi en monarki där statschefen, ofta är det en kung, ärver sin titel. I skogen tycks det fungera lite på samma sätt. Ofta har du säkert fått höra vem som är skogens konung. Älgen såklart. Den majestätiska, och gigantiska, besten med sina stora horn. När den spatserar runt bland träden kastar omgivningen beundrande blickar på den otroliga varelsen. Här i skogen är det ingen som rår på monarken. I skogen är älgen kung.

Men älgen i skogen är förstås inte ohotad. Precis som när monarkin störtades i Frankrike i samband med franska revolutionen så finns det förstås jägare i skogen som är på jakt efter att fälla skogens konung. Men man ska komma ihåg att skogen är älgens hem. Den känner till alla de bästa gömställena. Skogen skulle faktiskt kunna likställas med ett slott på det viset, och det är klart att konungen i så fall inte släpper in vem som helst.

 

skog

 

Fyller på energi

Det är förstås inte bara älgar och jägare som trivs i skogen. Alla som lider av stress och ångest bland stadslivets avgaser tycker ofta att det är underbart att få lov att komma ut i skogen för ett ögonblick. Någon dag i månaden kanske räcker. Det kan vara tillräckligt för att fylla på energi åt den som kanske annars mest ägnar sig åt skärmtid hemma i en lägenhet i stan. Träden har på så sätt en helande funktion.

På många vis kan det därför vara lockande att investera i skog. Dels för att ha möjlighet till en egen helande plats bland träden, men också för att det naturligtvis finns mycket resurser i skogen. Resurser i form av träd och virke som lätt kan säljas för att användas till att bygga möbler, tillverka papper eller fylla på vedförrådet inför vintern.