Hjälp med markarbeten i Brålanda

oktober 18, 2021

advertorial

Markarbetet är viktigt inför all typ av byggnation men kan se väldigt olika ut och anpassas alltid efter de markförhållanden som råder. I vissa fall om det exempelvis tidigare har varit en skjutbana eller industribyggnad på tomten kan man först behöva sanera marken för att få bort farliga föroreningar. I andra fall kan man även behöva spränga bort berg eller bräcka stora stenar. 

Syftet med markarbetet är att skapa en stabil och väldränerad yta för att det man sedan ska bygga ska stå stadigt och inte drabbas av sättningar eller översvämningar. Även inför ett poolbygge eller vid anläggande av trädgårdsgångar eller en garageuppfart behövs det ett korrekt och noga utfört markarbete. Annars kommer det man bygger snart drabbas av problem och inte bli särskilt hållbart. 

 

Vad innefattas i markarbetet?

En viktig del vid markarbetet är dräneringen så att det man bygger inte ska drabbas av fuktskador och marken inte ska sjunka. Därför gäller det att preparera marken med dränerande material som grus, sand och makadam, men också lägga dräneringsrör och förbereda för andra anslutningar som exempelvis vatten, avlopp och el. Men innan man kan bygga upp underlaget med dränerande material måste man först gräva och schakta bort matjord, vegetation och sten. Många upplever just denna del av markarbetet som mest slitsam. 

 

 

Glöm inte bort att nyttja rot-avdraget vid markarbeten

Är det ett mindre markarbete klarar man ofta av att göra detta själv, men gäller det markarbeten i Brålanda inför ett husbygge måste man ha hjälp av en markentreprenör. Som privatperson har man rätt att använda sig av rot-avdraget när man anlitar ett företag för markarbeten. Men det kan ändå vara bra att ta in kostnadsförslag från mer än ett företag innan man tecknar ett avtal. Ett seriöst företag kommer vid en prisförfrågan alltid ut på ett kostnadsfritt besök för att kunna bedöma omfattningen av markarbetet.