När behöver du invaliditetsintyg i Göteborg?

oktober 13, 2020

Det kan gå väldigt snabbt för olyckan att vara framme i livet. När något händer och du blir skadad åker du till sjukhus för att få hjälp. De kan se över skadan samt reparerar och lindra den på bästa sätt.

Tyvärr fungerar det inte alltid att reparera skadan helt. Du kanske får bestående ärr, eller går med minskad känsel i en kroppsdel. Då kan det behövas ett invaliditetsintyg. 

 

Vad innebär det för dig?

Om du får en skada som inte går att reparera helt så att t ex ditt privat- eller arbetsliv påverkas är det dags att söka invaliditetsintyg. Det gör man genom att man genomgår en undersökning hos den sjukvårdsinstans som utfärdar intyget.

Där går de igenom allt; hur mycket påverkad är rörligheten, och känseln i den påverkade kroppsdelen, samt hur det kommer att vara i framtiden. Du behöver detta intyg när du sedan vänder dig till ditt försäkringsbolag. Får du intyget kan du på så sätt få ersättning för skadan. 

Rörelseinskränkningar, ärr och även sveda och värk kan innebära invaliditet. Först ett år efter att skadan har skett kan man bedöma om du har rätt till ersättning, och det gör ditt försäkringsbolag. Det är dit du skickar in papprena.

 

 

Vem ska du kontakta?

För att få ett invaliditetsintyg måste du ta kontakt med en avdelning som utfärdar dessa. Berätta vad det är du önskar och vad ditt ärende gäller. De kommer då gå igenom dina journaler och se om du är berättigad till ett intyg. Oftast vill de även träffas på ett besök. Dessa besök brukar vara kostnadsfria och tar mindre än en timme.

Är det något du känner dig osäker på bör du ta kontakt med dem du tänkt använda dig av. De kan hjälpa dig med de frågor du inte fått svar på här. Du kan få hjälp med invaliditetsintyg i Göteborg.