Effektivisera med förpackningsmaskiner

maj 20, 2020

Som producerande företag kan man idag effektivisera väldigt mycket. Det kommer hela tiden nya och spännande lösningar på marknaden som gör att man kan få jobbet gjort snabbare, effektivare och därmed också spara pengar.

Många robotar kan också göra människornas jobb, jobb som kanske annars hade inneburit oergonomiska och tunga lyft till exempel. Som företag inom denna bransch är det viktigt att man hänger med i teknologin, för att se vilka lösningar som kommer och vad man därmed kan ta in i sitt företag för att förbättra och effektivisera.

Små moment som underlättar kan göra mycket för hela rörelsens resultat. Idag finns det otroligt mycket lösningar som gör att det går att effektivisera de flesta jobb som människor är inblandade i. 

Att låta robotar ta över människors jobb är kanske ingen optimal lösning då många människor blir arbetslösa. Däremot kan man effektivisera det man kan och istället kanske kunna utveckla fler produkter utan att behöva anställa mer personal. Genom att lösgöra personal från maskinerna kan man istället använda deras kompetens för att framställa fler produkter eller hitta på lösningar för att förbättra produkterna man redan har. 

Lundgren Machinery är ett företag som har en smart lösning. Här hjälper de kunder som är i behov av automatisering av förpackningsmaskiner för att effektivisera verksamheten. Här kan de också hjälpa till att skräddarsy en hel maskinlinje.

Med hjälp av företagets produkt och lösning kan man automatisera moment kring kartongresning, packning och kartongförslutning.  En av deras systemlösningar är till exempel en samarbetande robor från Universal Robots.

Dessa robotarmar kan programmeras om och driftsättas efter de behov som finns i olika miljöer, samtidigt som de också maximerar flexibilitet, effektivitet och produktivitet. En sådan här lösning har många fördelar, förutom att den befrias de anställda från monotona arbetsuppgifter och tunga lyft så sänker den driftskostnaden ökar hastighet och precision samt ökar tillförlitligheten och kvaliteten.